Kopie - 38. kapitola

17. dubna 2011 v 22:07 | KaThea |  Kopie
Ve středu jedu do Beneluxu a vrátím se až v neděli a nestlihla bych napsat další kapitolu... Takže zveřejním aspoň tu krátkou sedmou, kterou už mám napsanou.

Pokud nechápete první větu, možná byste si měli připomenout jeden rozhovor v předchozí kapitole. :"D

________________________________________________________________________________________________


Kal se cítil úplně mrtvý, ale podařilo se mu objednat snídani a zaplatit, aniž by ho někdo byl nucen zmlátit. Teď přicházel ten těžší úkol. Jak sehnat někoho, kdo by byl ochotný je doprovázet na Monhen a zároveň mluvil tearsky?
Když dojedli, stoupl si Tim na lavici. Zhluboka se nadechl a na chvíli zavřel oči.
"Co chceš dělat?" tázal se ho Kal.
"No…" začal Tim, ale větu už nedokončil. Vystoupil na stůl. "Je tady někdo, kdo umí tearsky?" zakřičel na hlučný hostinec.
"Kauza nulzhezuzu re solun-dez, kauza!" zařval hostinský.
"Máš slézt z toho stolu," ozval se muž, který se opíral zády o barový pult a kouřil cigaretu. Dřív, než Tim opustil stolní desku, přišel k nim.
"Co tady chcete? Tři děti? Ne, že by sem často nejezdili kouzelníci prozkoumat Monhen, ale vy jste trochu malí, ne?"
"No… My…"
"Chcete jít na Monhen?"
"No… jo," odpověděl Tim.
"Sami? Tři děti? Zbláznili jste se? Jste sebevrazi?"
"No o to právě jde! Nechceme tam jít sami. Hledáme průvodce."
"To myslíte, že najdete někoho, kdo mluví tearsky a zároveň je dostatečně šílený na to, aby doprovázel na Monhen partu dětí?"
Tim sklopil hlavu. "Takže byste s náma asi náhodou nešel, co?" poznamenal sklesle.
"Já na Monhenu nikdy nebyl. Nejsem debil. Radši tam nechoďte."
"Ale my musíme! My to potřebujeme! A potřebujeme průvodce."
"Dejte na mou radu. Radši to vzdejte."
"Ale to nemůžeme!" trval na svém zoufale Tim.
"No tak to přeji hodně štěstí s hledáním průvodce," řekl muž a opustil je.
Tim ho sledoval pohledem a otáčel po něm hlavu, jak odcházel. "Nemůžeme to vzdát…" špitl naposledy.
Kal si povzdechl.
Někdo mu poklepal na rameno. "Ahoj," zapředl.
"A-" začal Kal a pak se zarazil. Zdálo se mu divné, aby ho někdo cizí zdravil tímhle způsobem. A navíc mu byl ten hlas povědomý.
"Slyšel jsem, že sháníte někoho, kdo mluví tearsky a ví, jak přežít na Monhenu," pokračoval muž vesele.
Kal zaznamenal tváře svých přátel, kteří seděli naproti němu. Tim zděšeně zíral napravo od něj, Woem se tvářila spíš nepřátelsky. Pomalu otočil hlavu k postavě vedle něj.
"TY?!?!" vykřikl. V těch dvou hláskách byla spousta emocí. Především nenávist a vztek, ale také pěkná dávka neschopnosti uvěřit. "Jak…" Prudce vstal a namířil na muže roztřeseným prstem. "Říkal jsem, že jestli tě ještě jednou uvidím, zabiju tě!"
"Tos teda neříkal. To bych si pamatoval," odporoval klidně Iks.
"Ne? Hm. Tak jsem si to myslel!" odbyl ho Kal. Začal ohmatávat svůj opasek a uvědomil si, že mu lupiči sebrali všechny nože.
"Já na Monhenu žil… nějakou část svého života. Vím dobře, jak to tam chodí," prohlásil lupič
Tim se zamračil. "Co tím chceš říct?"
"Můžu jít s váma. Chcete?" usmál se nevinně Iks.
Kalovi málem vypadly oči z důlků. "Co…? COŽE?! PŘESKOČILO TI?! Jak, jak jak… JAK SE MŮŽEŠ TAKHLE PTÁT?! CO SI O SOBĚ VŮBEC MYSLÍŠ?!" ječel Kal. Jeho řev připoutal pozornost. Oči celého hostince spočívaly na nich.
"Ale já myslel, že potřebujete průvodce," řekl Iks nechápavým hlasem.
"Ano, ale ne vraha! To tam radši půjdu sám než s někým, kdo mě chce zabít!" Kal dýchal prudce a neklidně. Obličej mu zrudl vzteky. Cítil tlak, jak se mu do hlavy nahromadila krev, a začínala se mu z toho motat.
"Ale já tě přece nechci zabít," prohlásil udiveně lupič.
Kal se poněkud uvolnil. "Ne…? Jakto? Chtěl jsi přece."
"Ano, ale už nechci." Iksova tvář se rozjasnila. "Myslím, že bude moc zajímavý mluvit s někým, koho už sem prý jednou zabil. A ještě mi dlužíš vysvětlení."
"Nic ti nedlužím. A vypadni nebo tě zabiju," zavrčel Kal.
Iksovi ze rtů vyšla jednoduchá otázka: "Jak?" Jednoduchá otázka, ale nesnadná odpověď.
"Jak? No…" Kal se rozhodl uchýlit ke klamu. "Já umím čarovat!" Vystřelil před sebe ruku a roztáhl prsty, jako by se chystal provést kouzlo. Iks se zatvářil nejistě a ustoupil o krok. Kal uchopil jednou rukou Tima a druhou Woem a utekl z hostince.

Běžel dál a své přátele táhl za sebou.
"Co si o sobě vůbec myslí?" mluvil si sám k sobě za běhu. "Co… Proč… Jak může jen tak přijít a… Ten chlap je totální magor! Nejdřív mě chce zabít a teď mi chce pomáhat?"
Tim se mu vysmeknul a Kal se zastavil.
"Co chceš dělat?" ptal se nejmladší člen skupiny úzkostlivým hlasem.
"Našli jsme průvodce," poznamenala Woem bez zabarvení v hlase.
"To teda nenašli!" obořil se na ni Kal.
Pak se dal do odpovídání na Timovu otázku: "Musíme hledat dál! Najdeme jinou hospodu a zeptáme se tam," vykládal zadýchaně.
"Ale on je špatný člověk," pípla Woem.
"Ano, přesně tak, máš naprostou pravdu!" přikyvoval Kal. "A proto nemůže být náš průvodce. Chtěl mě zabít. Hele počkat… Proč jsi to vlastně nechala zajít tak daleko? Proč jsi mě nezachránila dřív?"
"Nevnucuj se někomu, kdo o pomoc nestojí," citovala elementaristka. "Říká moje matka."
"Cože?" vykulil oči Kal. "Vypadal jsem, že o pomoc nestojím?"
Dívka pokrčila rameny. "Neměla jsem čas přemýšlet, jestli o pomoc stojíš nebo nestojíš."
"Ale nakonec jsi mi pomohla."
"To proto, že jsi začal volat o pomoc."
"Podivná logika," poznamenal Kal.
"Hej! Počkejte!" ozvalo se za nimi.
Otočili se a spatřili, jak se k nim blíží Iks. Kal sebou silně trhl. "Kdo to má?" zařval. Otevřel vak na Timových zádech a začal se v něm přehrabovat.
"Co chceš dělat?" křičel Tim a snažil se otočit nebo ohlédnout přes své rameno.
Kal vytáhl ruku z vaku a svíral v ní pistoli. Chytil ji oběma rukama a namířil na Ikse. Ruce se mu třásly tak, že mířil každou chvíli někam úplně jinam.
"Ne!!" vyvřískl Tim. Uchopil Kala za zápěstí a snažil se pistoli odklonit.
Iksovi zmizel úsměv z tváře, ale jinak se nezdálo, že by ho nějak znepokojovalo, že ho někdo ohrožuje na životě.
"Nedělej to! Nebuď jako on!" Představu, že by se z jeho nejlepšího přítele stal vrah, Tim nenáviděl ještě víc než vraha, který ho chtěl zabít. Podařilo se mu Kala přetlačit tak, aby mířil do země. Když si myslel, že už nehrozí nebezpečí, ubral na síle. A to byla chyba. Kal vymrštil ruce vzhůru a bez jakéhokoli míření zmáčkl spoušť.
Nic se nestalo. Z pistole vystřelilo jen šokované ticho.
Kal spustil ruce. Zbraň mu vypadla z prstů. Při svém dopadu na zem zvířila prach. Kal padl na kolena a nepřítomně zíral před sebe.
Tim upíral zděšený pohled na Kala. On to zmáčkl… honilo se mu hlavou.
Iks se uvolnil. Byl si téměř jistý, že ta pistole není nabitá, ale v takových věcech si člověk nikdy není jistý dost. Ale ten kluk ve chvíli, kdy zmáčkl spoušť, stejně mířil pěkný kus vedle.
"Už se uklidnil?" ptal se. "Co to s ním je? Vždyť vám přece nechci ublížit."
"Tak co chceš?" zavrčel nepřátelsky Tim.
"Jen sem vám chtěl říct, že kdyby ste si to rozmysleli, najdete mě tady. Totiž tam… v tom hostinci."
"No to si teda nerozmyslíme!" prohlásil Tim. "Proč s náma vlastně chceš tak moc jít? Kdes nechal své kamarádíčky?"
Iks posmutněl. "Vyhnali mě. Nemám kam jít. Nemám moc prachů a nikdo se mnou nechce hrát karty, protože porád vyhrávám. A nejhorší je, že nikde nemůžu sehnat černou stuhu." Zatahal za stuhu ve svých vlasech. "Tahle je jen tmavě šedá." Řekl to tak smutně, že jiný posluchač by možná pocítil lítost. Ale s nikým z naší trojice to ani nehnulo.
Kal ani nevnímal, co se říká. Zmáčkl jsem to… Vážně jsem schopný zabít člověka? honilo se mu hlavou. Při té myšlence se mu obličej zkroutil bolestí. Sklopil hlavu a po tváři mu stekla jedna hořká slza. Tim k němu poklekl a uklidňujícně ho objal.
"Tak si najdi někoho jinýho, za kým můžeš lízt," vyštěkl na Ikse. Třeba jinou lupičskou bandu. Ale nás nech na pokoji."
"Ale ono je fakt zajímavý mluvit s někým, koho sem už jednou zabil!" rozzářil se Iks, "Rozhodně ho už nechci zabít. Přece se o takovou jedinečnou příležitost nepřipravím! Nikdy mě nenapadlo, že bych mohl blíže poznat někoho, koho sem už zabil. To by bylo fakt zajímavý!" Zářil jako sluníčko.
"Ale my o tvou pomoc nestojíme," prohlásil Tim. "Jdi pryč a nech nás na pokoji."
"Dobrá. Ale dám vám radu. Pokud v černém lese narazíte na potok, držte se ho a jděte proti proudu. Až zjistíte, že to sami nezvládnete, víte, kde mě najít."
Tim si poklepal na čelo. "To je přece logické, když voda teče z kopce a my jdeme do kopce. To je teda rada za všechny prachy."
Objal Kala pevněji a pomohl mu na nohy.
"Pojď, Kale, jdeme pryč…"
"A ještě jedna věc! Nespěte v noci!" volal za nimi Iks.
Tim si pomyslně poklepal na čelo a rychlým krokem se i se svými přáteli vzdáli. Pistoli nechal ležet ve hlíně.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Wraithomilka Nass Wraithomilka Nass | E-mail | Web | 17. dubna 2011 v 22:42 | Reagovat

Uajíííí!!!! Iks!
"Tahle je jen tmavě šedá...." XD

2 Aroneka Aroneka | Web | 17. dubna 2011 v 22:44 | Reagovat

Jé, Iks :D. Konečně získává čestné místo hlavního úchyla!
"Ale ono je fakt zajímavý mluvit s někým, koho sem už jednou zabil!" :D No, zajímavý to teda musí být, no :D...
Woem začíná být nějaká ukecaná. Za chvíl si snad začnu myslet, že je normální...no, furt spí na stromech :D.

Chudáček Kal...bude muset cestovat se svým vrahem (a bude, protože jinak...jinak se stane něco zlého :D!).

A na to, že je tak krátká, se toho stalo hodně :).

3 Aroneka Aroneka | Web | 17. dubna 2011 v 22:45 | Reagovat

Chudáček nemá stuhu. To musíš napravit, takhle ho trápit :D!

4 Yone Yone | Web | 18. dubna 2011 v 16:53 | Reagovat

No neee! 8D 8D 8D 8D 8D 8D
Iks! Já ho fakt miluju. Přesně ten typ postav, které mám ráda... takový magoooor! Jééééj... když jsem já začínala se svým součastným příběhem, chovat se Teruki docela podobně jako Iks. Ale od té doby se strašně změnil a těď je už skoro úplně jiný typ postavy. No.. to byla trochu odbočka. X"D
Ale Iks je takovej machr! Fakt miluju jeho způsob přemýšlení. Doufám, že ho Kal vezme do party, když ho jeho staří kamarádi vyhnali. CHudák Iks, nemá s kým hrát karty protože pořád vyhrává... to je roztomilé. X"D Prý: "Vyhnali mě. Nemám kam jít. Nemám moc prachů a nikdo se mnou nechce hrát karty, protože porád vyhrávám. A nejhorší je, že nikde nemůžu sehnat černou stuhu." Zatahal za stuhu ve svých vlasech. "Tahle je jen tmavě šedá." Řekl to tak smutně, že jiný posluchač by možná pocítil lítost. Ale s nikým z naší trojice to ani nehnulo.

Aaaah.. to je tak sladké. X"D Miluju Ikse. :"D :"D Tohle byla absolutně úžasná kapitola. :"D Miluju tooooo...
Jéééj.. to je zase nepřehledný a zmatený nadšený komentář. X"D

Když Iks se chová tak skvěleee... :tighthug: :hug: :love: :la:

A fakt jsem si na začátku myslela, že jejich průvodce bude ten týpek, co na ně promluvil první. Ale když Kala oslovil Iks, hned mi bylo jasné, kdo to je. X"D Já se tak těším, až Ikse vezmou mezi sebe! (haha.. to vlastně teďka ještě vůbec není jisté, ale i tak.)

5 Skye Skye | Web | 25. dubna 2011 v 20:20 | Reagovat

Uá, chudáček Iks, nemá černou stuhu! Na, já ti dám svojí! Počkat...já vlastně černou stuhu taky nemám xD No nevadí...xD Ale mám moc pěknou růžovou mašli :3

Kal musí vzít Ikse jako svého průvodce! Musí a musí!
*výraz navztekaného děcka *Jinak se s ním nebudu kamarádit!

A taky se mi líbí Tim na stole xD Vždycky jsem chtěla zažít situaci, kdy bych mohla vylézt na stůl a pronést nějakou povzbuzovací řeč xD Musím to někdy zkusit. Třeba v naší školní jídelně xD To bude legrace xD

Tahle akpitola byla vážně dokonalá :3

6 KaThea KaThea | Web | 25. dubna 2011 v 23:52 | Reagovat

[2]: Proč úchyla? X"D Jak jsi přišla na to, že je úchyl? xD
Ukecaná? O_O Kolik toho tentokrát řekla? Musím na ni dávat pozor. xD Ale ona se nestydí mluvit s Kalem. A když jsou o samotě, je schopná s ním mluvit docela dost. A před Timem jí to taky moc nevadí...

Krátká? D: Není krátká. Je to deset stránek! Napsat ji mi trvalo spoustu času a málem jsem to ani nestihla. Jste nějací rozmazlení. xD Musím začít psát zase kratší kapitoly. XD

[4]: Jasně... Magooor, to ho vystihuje nejlíp. XD
Způsob Iksova přemýšlení? Myslíš, že rozumíš Iksovu uvažování? XD On často přemýšlí docela nelogicky... XD
Oni to nebyli zas tak velcí kamarádi a on jim trochu lezl na nervy už nějakou dobu... X'D

Nepřehledné a zmatené nadšené komentáře jsou nejlepší! 8D

Proč VŠICHNI tak počítají s tím, že ho vezmou k sobě? X"D No dobrá, možná je to trochu víc jasné... X"D

[5]: Růžová mašle by se mu asi nelíbila. XD Ale možná by si ji vzal radši než aby měl rozpuštěné vlasy.

Ale Tim nikoho nepovzbuzoval. XD

Díky. :)

7 Yone Yone | Web | 26. dubna 2011 v 20:21 | Reagovat

[6]: Nemyslím, že mu rozumím. To jsem neřekla. Řekla jsem, že se mi líbí a líbit se mohou i věci, kterým nerozumíme. :"D

Aha... asi není úpně nepochopitelné, že by Iks někomu lezl na nervy. XD

Nooo.. ono je to totiž hodně pravděpodobné. X"D

8 Skye Skye | Web | 26. dubna 2011 v 21:00 | Reagovat

[6]: Nechce růžovou? Mám ještě modrou, fialovou, bílou a zelenou xD Mašle totiž ovládnou svět xD

Já vím, že Tim nikoho nepovzbuzoval. Jenom se mi ani nevím proč vybavila ta povzbuzovací scéna xD

9 Tarin Tarin | Web | 26. dubna 2011 v 21:34 | Reagovat

Musím...odolať....nesmiem...to...čítať. -.o ....DX

(Uteká preč)

10 KaThea KaThea | Web | 27. dubna 2011 v 23:05 | Reagovat

[8]: Nemáš modrozelenou? 8D Ale ty ostatní barvy jsou taky hezké. xD

[9]: XDDD *headdesk* Promiiiiň... Já tento víkend nezveřejnila kapitolu. Určitě už máš absťák. :"D (Ale když mně se ji nechce psááát... D: Radši bych přepsala další kapitolu ze sešitu, ale to by ses asi zlobila, že to nemůžeš číst. :"D)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama